ความคิดเห็นจากคณะกรรมการ

เป็นอย่างไรเมื่อเห็นคลิปที่เด็กส่งเข้ามาประกวด

พชรพล จั่นเที่ยง

วิทย์ AF1

อยากบอกอะไรกับนักเต้นเติมฝันบ้าง ?

ชานุกฤต เธียรกัลยา

ครูโอ๊ต Superstar Academy